2025 Aansoeke

Graad 1: Open 11 Maart 2024 en sluit 12 April 2024

Ander grade: Open 01 Augustus 2024 en sluit 16 Augustus 2024

WKOD kennisgewing: Aansoeke om toelating vir graad 1 2025 is gesluit. wcedonline.westerncape.gov.za.

Let asseblief daarop dat die tydperk vir aansoeke om toelating tot pre-graad R, graad R en aansoeke om oorplasings (graad 2 tot 7) van 01 tot 16 Augustus 2024 strek. Kliek hier vir meer inligting rakende hiérdie aansoekproses. https://wcedonline.westerncape.gov.za/learner-admissions-terms-and-conditions

Die WKOD raai ouers sterk aan om by meer as een skool aansoek te doen. Dit sal verseker dat ouers ten minste ‘n ander moontlike opsie het as die skool van hul keuse nie plek het nie.

Navrae rakende aansoeke kan gestuur word aan: leana@lstellen.co.za

Volg onderstaande stappe:

 • 1
  Doen aansoek op die WKOD se webtuiste;
  https://wcedonline.westerncape.gov.za/admissions-202223. Alle aansoeke (Pre-graad R tot graad 7) MOET op die WKOD se aanlynstelsel ingevoer word.  Hierdie stap is verpligtend.
 • 2
  Voltooi asseblief die skool se Uitdrukking van belangstellingsvorm. Heg die ondersteunende dokumentasie aan. Alles word elektronies ontvang en gestoor.
 • 3

  Vanaf 17 tot 19 September 2024 sal u per sms of e-pos deur die WKOD ingelig word aangaande die uitkoms van u aansoek. Dit sal ook op die WKOD se webtuiste aangedui word.

 • 4

  Ouers moet tussen 17 tot 30 September 2024 aanvaarding aanlyn bevestig.

Belangrike inligting

 • Ons aanvaar slegs ‘n jaar vooruit aansoeke. 2025 Aansoeke maak dus 2024 oop. Die spesifieke aansoekdatums word deur die WKOD bepaal.
 • Grade begin by pre-graad R (Eekhorinkies) – 4-tot 5-jariges – dus leerders wat in dieselfde jaar 5 word.
 • Ouers wat later in die jaar (na die sluitingsdatum) verhuis en ‘n aansoek wil indien vir 2025 se skooljaar moet slegs die skool se Uitdrukking van belangstellingsvorm voltooi.
 • Geen aansoeke word oorgedra na die volgende jaar nie. Indien u aansoek onsuksesvol was vir ‘n spesifieke graad en u weer wil aansoek doen vir die volgende jaar, moet u ‘n nuwe aansoek voltooi.
 • Indien u kind reeds in die skool is, hoef u nie weer aansoek te doen nie.

Voltooi Laerskool Stellenbosch se Uitdrukking van belangstellingsvorm.

Laai ons Toelatingsbeleid af.

In ‘n neutedop

Laerskool Stellenbosch prospektus