Beheerliggaam

Dit is voorwaar ‘n voorreg om so ‘n dinamiese skool, met sy entoesiastiese personeel, skoolhoof en ouers te kan dien. Beheerliggame van openbare skole het groot verantwoordelikhede ingevolge die Skolewet om skole op ‘n volhoubare wyse te bestuur.

Die beheerliggaam van Laerskool Stellenbosch wil egter nie net bestuur en instandhou nie, maar voortdurend innoveer, die belange van ons kinders op die hart dra en ons skool binne ‘n dinamies-veranderende en toenemend regstegniese onderwysomgewing gunstig bly posisioneer. Ons bekwame beheerliggaamlede doen dit in hulle onderskeie portefeuljes en gesamentlik as ‘n goed-funksionerende span.

Ons nooi alle ouers uit om met ons in gesprek te bly en ons hande te sterk. Met die oog daarop, verskaf ons graag die name, portefeuljes en e-pos adresse van ons beheerliggaamlede. Laat ons gesels!

Ons beheerliggaam is geaffilieer by die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole. Besoek gerus www.fedsas.org.za vir nuttige inligting oor die bestuur van Suid-Afrikaanse skole.

Beheerliggaam

Tania Jooste
Regskundige SakeLaratj@thlaw.co.za

Naam Leerling E-pos
Hawkie de Villiers
Skoolhoof
hawkie@lstellen.co.za
Rudi Jansen
Voorsitter
James, Gus, John, Mike rudi.jansen@gmail.com
Johan van der Merwe
Ondervoorsitter en
Strategiese beplanning
Johan, Reuben, Nicola Johan.vanderMerwe@africanrainbowcapital.co.za
Johan Buys
Tesourier
 Stian, Lizé, Ané johan.buys@icloud.com
Adiska du Preez
Sekretaresse
 adiska@lstellen.co.za
Liza Venter
Finansies
 liza@lstellen.co.za
Piet Steenkamp
Ouer- en onderwyser betrokkenheid
Jacobus, Lisa, Helene  piet@groenland.co.za
Yasmine Celliers
Kommunikasie
Norman, Sebastian yasmine.celliers@gmail.com
Hanli Brink
Projekte en Bemarking
Adriaan, Lisa hanli@lollos.co.za
Christiaan de Villiers
Geboue en terrein
Christiaan, Bea Christiaan@devilliersconsult.co.za
Tharine Theron
Ouervereniging
Anouk tharine@telkomsa.net