Beheerliggaam

Dit is voorwaar ‘n voorreg om so ‘n dinamiese skool, met sy entoesiastiese personeel, skoolhoof en ouers te kan dien. Beheerliggame van openbare skole het groot verantwoordelikhede ingevolge die Skolewet om skole op ‘n volhoubare wyse te bestuur.

Die beheerliggaam van Laerskool Stellenbosch wil egter nie net bestuur en instandhou nie, maar voortdurend innoveer, die belange van ons kinders op die hart dra en ons skool binne ‘n dinamies-veranderende en toenemend regstegniese onderwysomgewing gunstig bly posisioneer. Ons bekwame beheerliggaamlede doen dit in hulle onderskeie portefeuljes en gesamentlik as ‘n goed-funksionerende span.

Ons nooi alle ouers uit om met ons in gesprek te bly en ons hande te sterk. Met die oog daarop, verskaf ons graag die name, portefeuljes en e-pos adresse van ons beheerliggaamlede. Laat ons gesels!

Ons beheerliggaam is geaffilieer by die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole. Besoek gerus www.fedsas.org.za vir nuttige inligting oor die bestuur van Suid-Afrikaanse skole.

Beheerliggaam

NaamPortefeuljeLeerlingE-pos
Hawkie de Villiers Skoolhoof hawkie@lstellen.co.za
Piet Steenkamp      VoorsitterCara, Helene, Lisa, Thomaspiet@groenland.co.za
Johannita Kruger      SekretaresseZander, Zoëjohannita@lstellen.co.za
Jacques DreyerFinansiesArné, Miajacques.dreyer@gmail.com
Tanja Jooste RegskundigeLaratj@jhlaw.co.za
Carine ComermaSportLeah, Mische  carineverm@yahoo.com
Jacques Horne      OpvoedingJames, Elizabeth jacquesh@lstellen.co.za
Irénée Heyns      Stragegiese BeplanningAnna-Lea, Johan irenee@moederkerk.co.za
Marzanne SwanepoelProjekte en Bemarking (OV)Mia, Nina, Sonjamarzanne1979@gmail.com
Christiaan de Villiers         Geboue en TerreinChristiaan, Beachristiaan@devilliersconsult.co.za
Liza VenterNie-opvoedersliza@lstellen.co.za