Beheerliggaam

Dit is voorwaar ‘n voorreg om so ‘n dinamiese skool, met sy entoesiastiese personeel, skoolhoof en ouers te kan dien. Beheerliggame van openbare skole het groot verantwoordelikhede ingevolge die Skolewet om skole op ‘n volhoubare wyse te bestuur.

Die beheerliggaam van Laerskool Stellenbosch wil egter nie net bestuur en instandhou nie, maar voortdurend innoveer, die belange van ons kinders op die hart dra en ons skool binne ‘n dinamies-veranderende en toenemend regstegniese onderwysomgewing gunstig bly posisioneer. Ons bekwame beheerliggaamlede doen dit in hulle onderskeie portefeuljes en gesamentlik as ‘n goed-funksionerende span.

Ons nooi alle ouers uit om met ons in gesprek te bly en ons hande te sterk. Met die oog daarop, verskaf ons graag die name, portefeuljes en e-pos adresse van ons beheerliggaamlede. Laat ons gesels!

Ons beheerliggaam is geaffilieer by die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole. Besoek gerus www.fedsas.org.za vir nuttige inligting oor die bestuur van Suid-Afrikaanse skole.

Beheerliggaam

Naam Portefeulje Leerling E-pos
Hawkie de Villiers Skoolhoof hawkie@lstellen.co.za
Piet Steenkamp Voorsitter Cara, Helene, Lisa, Thomas piet@groenland.co.za
Irénée Heyns Onder-Voorsitter / Strategiese Beplanning Anna-Lea, Johan  irenee@moederkerk.co.za
Dawie de Vries Sektretaris Logan dawiegdv@gmail.com
Jacques Dreyer Finansies Arné, Mia jacques.dreyer@gmail.com
Yvonne de Beer Regskundige Burger, Wessel yvonne@ydb.co.za
Carine Comerma Sport Leah, Mische  carineverm@yahoo.com
Johannita Kruger Opvoeding Zander, Zoë johannita@lstellen.co.za
Marzanne Swanepoel Projekte en Bemarking (OV) Mia, Nina, Sonja marzanne1979@gmail.com
Christiaan de Villiers Geboue en Terrein Christiaan, Bea christiaan@devilliersconsult.co.za
Liza Venter Nie-opvoeders liza@lstellen.co.za