4 – 5 jariges

Die Eekhorinkie-leerders se eerste jaar by Laerskool Stellenbosch word speel-speel in ‘n liefdevolle omgewing aangepak.Daar is drie Eekhorinkie klasse met ‘n onderwyseres en assistent per klas. Die toelatingsvereiste is dat leerders 4 jaar oud is en die toilet onafhanklik kan gebruik.

Die leerders begin elke dag om 08:30 en verdaag om 12:30. Die dagprogram bestaan uit: storietyd, temabespreking met ‘n weeklikse tema, skeppende aktiwiteite waar fyn motoriese- en beplanningsvaardighede asook die uitvoer en voltooiing van take aangeleer word. Opvoedkundige binnespel sluit aktiwiteite soos die bou van penneborde, legkaarte, konstruksie- en fantasiespel in. Buite- en vryspel vind voor skool en tydens die twee pouses plaas.

Die leerders het twee keer per week LO in die sportsentrum waar groot motoriese vaardighede ingeoefen word. Sang en musiekwaardering word weekliks deur die musiek-juffrouens aangebied. Buite-kurrikulêre aktiwiteite word direk na die dagprogram deur privaat instansies aangebied.

Op sekere Vrydae bak-en-brou die leerders en smul aan die kreatiewe lekkertes. Ons onderneem vanaf kwartaal 2 minstens een uitstappie per kwartaal in of naby Stellenbosch.

Leerders word daagliks aangemoedig om in groepsverband saam te werk en sodoende reeds basiese dissipline-beginsels te ontwikkel. Die grootste fokuspunt is om noodsaaklike boustene te vestig vir die ontwikkeling van kognitiewe vaardighede en die vestiging van vriendskapsverhoudinge. Dit alles dra by tot die holistiese ontwikkeling van ‘n leerder. Dit is vir ons belangrik dat elke leerder ‘n positiewe en aangename eerste ervaring van skool sal hê.

Graad R

5 – 6 jariges

Merke, gereed, gaan…

Hier by Graad R maak ons nie net gereed vir skool nie, maar ook sommer vir die lewe daar buite. Ons kinders se horisonne word verbreed deur die ontwikkeling van sosiale interaksie, die verhoging van emosionele intelligensie, asook voorbereiding van formele akademiese leer. Dit is hier waar kinders speel-speel met nerf-af knieë en vuil hande leer van die wêreld rondom hulle. Daar word met ‘n holisitiese benadering, ruimte geskep waar leerders hulself en ander kan leer ken, groei en ontwikkel tot hulle volle potensiaal.

‘n Wye verskeidenheid hulpbronne van kundiges soos arbeidsterapeute, ‘n spraakterapeut, ‘n spelterapeut en ‘n opvoedkundige sielkundige is tot ons beskikking.

Ons passievolle opvoeders pak elke dag met toewyding aan om die ekstra myl met leerders te stap.

Dit is vir ons belangrik om ‘n gelukkige, selfstandige en goed toegeruste leerder Graad 1 toe te stuur.

Ons skoolure is vanaf 08:00 – 13:00.

Eekhorinkies- en
Graad R-Nasorg

Navrae: Marlene Bouwer
E-pos: mbouwersa@gmail.com
Telefoon: 082 82 11345

By Stellies Kleuter Nasorg streef ons daarna om die nasorg ‘n tweede tuiste vir ons leerders te maak. Hulle veiligheid en geluk is ons prioriteit. U is welkom om ons te kontak indien u enige vrae het.

Die Nasorg is op dieselfde speelterrein as waar die Eekhorinkies en Graad R’e pouses speel. Hierdie fasiliteit is gedurende skoolvakansies en openbare vakansiedae gesluit. Indien ‘n vakansie nasorg program aangebied word, sal u betyds in kennis gestel word.

Kliek hier om 2024 se Stellies Kleuter Nasorg aansoekvorm af te laai.