Kunste

Uitvoerende en Skeppende Kunste as vak

Juffrouens Lelanie van der Berg, Liezl de Kock en Riana de Wet bied Uitvoerende en Skeppende kunste by die skool aan.
Dit bestaan uit drama, dans, visuele kunste en musiek. Juf Lelanie van der Berg is verantwoordelik vir Uitvoerende en Skeppende kunste vir graad 6 en 7 en Juf Liezl de Kock bied Visuele kunste vir graad 4 tot 7 aan. Juf Riana de Wet bied Uitvoerende kunste vir graad 4 en 5 aan.

Gr 1 – 7 Kuns buitemuurs:

Sedert 2007 word kuns as ‘n buitemuurse aktiwiteit deur Juf Liezl de Kock by Laerskool Stellenbosch aangebied. Die klasse is elke middag vir ‘n uur en ‘n half en gee leerders die geleentheid om uiting aan hul kreatiwiteit te gee! Daar is ongeveer 8 na 15 eerders per klas, sodat elke kind individuele aandag kan geniet.

Daar word meestal geskilder in akrielverf, maar ander mediums soos kleurpastelle en houtskool word ook gebruik. Leerders word geleer om hul tyd aan ‘n projek te spandeer; niks word afgerammel nie. Nuwe temas word maandeliks gegee en kan enige iets wees van landskappe tot ‘n portret. Elke leerder leer dat hul ‘n unieke styl het, nie almal skilder soos ‘n foto nie! Daar word veral gepoog om kinders te leer om vorm, kleur en diepte in hul omgewing waar te neem. Teken vorm ook ‘n integrale deel van kuns.

Die hoogtepunt van die kunsklas is die jaarlikse uitstalling wat aan die einde van die jaar plaasvind. Ouers word genooi om kunswerke te besigtig.

Die heel belangrikste aspek van kuns is dat dit plaasvind in ‘n ontspanne atmosfeer en dat daar sosiaal verkeer word. Dis ‘n plek waar leerders saam met maats kan lag en leer!

Liezl de Kock
082 262 5729