Junior- en Seniorkoor

Juniorkoor

Die Juniorkoor bestaan uit 90 graad 1, 2 en 3 leerders. Die liefde vir koorsang en samesang word hier gekweek.  Op ‘n informele manier leer die leerders reeds die basiese beginsels van koorsang en musiekwaardering aan.  Die koor tree by verskeie geleenthede deur die jaar op.  Daar word ook aan die Stellenbosch Kunswedstryd deelgeneem.  Die koor oefen elke week ‘n uur gedurende skooltyd.

Optredes

Die Juniorkoor neem deel aan die Stellenbosch Kunswedstryd en verwerf ‘n Cum Laude.  Hartlik geluk!

Hul spontane optrede by die Kultuuraand vermaak oud en jonk.

Seniorkoor

Die Seniorkoor is hierdie jaar onder leiding van Riana de Wet. Die Koor bestaan uit ongeveer 100 leerders. Die doel is om soveel as moontlik leerders betrokke te kry by Koorsang en sodoende massadeelname te bevorder. Die Koorleier gaan poog om die koor en dromgroepe/orkeste te kombineer.

Hawkie de Villiers Sportsentrum

Die Seniorkoor en die Gr7-Dromgroep tree op tydens die opening van die Hawkie de Villiers Sportsentrum. Dit is ook Mnr de Villiers se verjaarsdag waar albei groepe optree wat dié dag ekstra spesiaal gemaak het.

Optredes

Die Seniorkoor tree op by Ko’ laat ons Sing te Hoërskool Stellenbosch.  Die Gr7-dromgroep is deel van die begeleiding.