Nuwe Aansoeke

Aansoeke vir 2021 is gesluit

2022 Aansoeke open 25 Januarie 2021

 • Alle aansoeke moet op die WKOD se aanlynstelsel ingevoer word. (gesluit vir 2021)
  Die WKOD raai ouers sterk aan om by meer as een skool aansoek te doen. Dit sal verseker dat ouers ten minste ‘n ander moontlike opsie het as die skool van hul keuse nie plek het nie.  Volg onderstaande skakel om op die WKOD se webtuiste te registreer en om u aansoek op te laai;
  https://admissions.westerncape.gov.za/admissions/login
 • Baie belangrik: Ouers hoef nie aanlyn aansoek te doen vir Pre-graad R (Eekhorinkies) nie.
 • Ouers moet ook die skool se aansoekvorm voltooi en inhandig. Dit kan aan die skool ge-epos word of u kan dit self by die kantoor inhandig. Sonder ‘n voltooide skool-aansoekvorm kan u aansoek nie oorweeg word nie.
  E-pos: leana@lstellen.co.za

Saam met die voltooide aansoekvorm benodig ons afskrifte van die volgende dokumente:

 • beide ouers se ID
 • u kind se geboortesertifikaat
 • inenting geskiedenis vanuit kliniekboekie (geldig slegs vir Eekhorinkies tot Graad 1)
 • groeikaart vanuit kliniekboekie (geldig slegs vir Eekhorinkies)
 • nuutste rapport/verslag vanaf huidige skool
 • bewys van adres
 • kleur paspoortgrootte foto aangeheg aan aansoekvorm
 • alle Terapie-verslae, indien van toepassing

Hersiene datums vir 2021 toelatingsproses:

 • WKOD aanlynstelsel wys die uitkoms van alle aansoeke – 11 Junie 2020
 • Ouers word per e-pos/sms oor die uitkoms ingelig – 12-22 Junie 2020
 • Ouers bevestig aanvaarding – 12 Junie tot 3 Julie 2020
 • Eekhorinkie 2021 aansoeke: Ouers sal ‘n e-pos vanaf die skool ontvang aangesien hierdié aansoeke nie aanlyn ingevoer is nie.

Let wel;

 • geen aansoeke word oorgedra na die volgende jaar nie. Indien u aansoek onsuksesvol was vir ‘n spesifieke graad en u weer wil aansoek doen vir die volgende jaar, moet u ‘n  nuwe aansoek invul en indien
 • indien u kind reeds in die skool is, hoef u nie weer aansoek te doen nie

Kliek hier om die aansoekvorm af te laai.

Kliek hier om ons Toelatingsbeleid af te laai.