Nuwe Aansoeke

2022 Aansoeke open 1 Februarie 2021 en sluit 26 Maart 2021

 • Alle aansoeke (Pre-graad R tot graad 7) moet op die WKOD se aanlynstelsel ingevoer word. (open 26 Februarie 2021 en sluit 26 Maart 2021)
  Die WKOD raai ouers sterk aan om by meer as een skool aansoek te doen. Dit sal verseker dat ouers ten minste ‘n ander moontlike opsie het as die skool van hul keuse nie plek het nie.  Volg onderstaande skakel om op die WKOD se webtuiste te registreer en om u aansoek op te laai;
  https://admissions.westerncape.gov.za/admissions/login
 • Ouers moet ook die skool se aansoekvorm voltooi en inhandig. Dit moet aan die skool ge-epos word. Sonder ‘n voltooide skool-aansoekvorm kan u aansoek nie oorweeg word nie.
  E-pos: leana@lstellen.co.za
 • Die uitkoms van die aansoek sal op die WKOD se webtuiste aangedui word. Ouers moet tussen 24 Mei en 25 Junie 2021 die uitkoms bevestig.

Saam met die voltooide aansoekvorm benodig ons afskrifte van die volgende dokumente:

 • beide ouers se ID
 • u kind se geboortesertifikaat
 • inenting geskiedenis vanuit kliniekboekie (geldig slegs vir Eekhorinkies tot Graad 1)
 • groeikaart vanuit kliniekboekie (geldig slegs vir Eekhorinkies)
 • nuutste rapport/verslag vanaf huidige skool
 • bewys van adres
 • kleur paspoortgrootte foto aangeheg aan aansoekvorm
 • alle Terapie-verslae, indien van toepassing

Let wel;

 • geen aansoeke word oorgedra na die volgende jaar nie. Indien u aansoek onsuksesvol was vir ‘n spesifieke graad en u weer wil aansoek doen vir die volgende jaar, moet u ‘n  nuwe aansoek invul en indien
 • indien u kind reeds in die skool is, hoef u nie weer aansoek te doen nie

Kliek hier om die aansoekvorm af te laai.

Kliek hier om ons Toelatingsbeleid af te laai.