Nuwe Aansoeke

2023 Aansoeke open 14 Maart 2022 en sluit 15 April 2022

Die WKOD raai ouers sterk aan om by meer as een skool aansoek te doen. Dit sal verseker dat ouers ten minste ‘n ander moontlike opsie het as die skool van hul keuse nie plek het nie.

Volg onderstaande stappe:

  1. Doen aansoek op die WKOD se webtuiste;
    https://wcedonline.westerncape.gov.za/admissions-202223 Alle aansoeke (Pre-graad R tot graad 7) moet op die WKOD se aanlynstelsel ingevoer word. (open 14 Maart 2022 en sluit 15 April 2022) Hierdie stap is verpligtend.
  2. Voltooi asseblief die skool se inligtingsblad. Heg die ondersteunende dokumentasie aan. Alles word elektronies ontvang en gestoor.
  3. Vanaf 27 Mei tot 2 Junie sal u per sms of e-pos deur die WKOD ingelig word aangaande die uitkoms van u aansoek. Dit sal ook op die WKOD se webtuiste aangedui word. Ouers moet tussen 27 Mei en 17 Junie 2022 aanvaarding aanlyn bevestig.

Navrae rakende aansoeke kan gestuur word aan: leana@lstellen.co.za

Let wel;

  • Geen aansoeke word oorgedra na die volgende jaar nie. Indien u aansoek onsuksesvol was vir ‘n spesifieke graad en u weer wil aansoek doen vir die volgende jaar, moet u ‘n  nuwe aansoek voltooi.
  • Indien u kind reeds in die skool is, hoef u nie weer aansoek te doen nie

Kliek hier om Laerskool Stellenbosch se inligtingsblad te voltooi.

Kliek hier om ons Toelatingsbeleid af te laai.