Nuwe Aansoeke

Aansoeke vir 2020 is gesluit.

Aansoeke vir 2021 open 13 Januarie 2020 en sluit 17 Maart 2020.

 • Alle aansoeke moet op die WKOD se aanlynstelsel ingevoer word. (Vanaf 17 Februarie 2020)
  Die WKOD raai ouers sterk aan om by meer as een skool aansoek te doen. Dit sal verseker dat ouers ten minste ‘n ander moontlike opsie het as die skool van hul keuse nie plek het nie.  Volg onderstaande skakel om op die WKOD se webtuiste te registreer en om u aansoek op te laai;
  https://admissions.westerncape.gov.za/admissions/login
 • Baie belangrik: Ouers hoef nie aanlyn aansoek te doen vir Pre-graad R (Eekhorinkies) nie.
 • Die skool se aansoekvorm moet aan die skool ge-epos word of u kan dit self by die kantoor inhandig.
  E-pos: leana@lstellen.co.za

Saam met die voltooide aansoekvorm benodig ons afskrifte van die volgende dokumente:

 • beide ouers se ID
 • u kind se geboortesertifikaat
 • inenting geskiedenis vanuit kliniekboekie (geldig slegs vir Eekhorinkies tot Graad 1)
 • groeikaart vanuit kliniekboekie (geldig slegs vir Eekhorinkies)
 • nuutste rapport/verslag vanaf huidige skool
 • bewys van adres
 • kleur paspoortgrootte foto aangeheg aan aansoekvorm
 • alle Terapie-verslae, indien van toepassing

Let wel;

 • geen aansoeke word oorgedra na die volgende jaar nie. Indien u aansoek onsuksesvol was vir ‘n spesifieke graad en u weer wil aansoek doen vir die volgende jaar, moet u ‘n  nuwe aansoek invul en indien
 • indien u kind reeds in die skool is, hoef u nie weer aansoek te doen nie

Kliek hier om die aansoekvorm af te laai.

Kliek hier om ons Toelatingsbeleid af te laai.