Geskiedenis

Laerskool Stellenbosch se storie begin lank, lank gelede. Voordat enige een van julle of julle ouers gebore is, was daar ‘n plek waar studente kon leer hoe om onderwysers te word. Hulle het dit die Denneoord Opleidingskool genoem. Dit was op dieselfde plek waar die Hofmeyrsaal vandag is. Die studente het die behoefte gehad om hulle lesse op kinders te oefen. Daarom het daar in 1925 ‘n groepie van vyf kleuters in ‘n kamer by die kollege bymekaar gekom. Mej. M.C.Thierry (die hoof van die kollege) het gevra of hulle met die groepie kinders ‘n skool kan begin. Hulle was sommer die Denneoord modelskool genoem. Dit was eintlik die begin van ons skool. Sodra die pre-primêre leerlinge dan graad een toe moes gaan, moes hulle na Bloemhof gaan, omdat dit destyds die enigste laerskool op Stellenbosch was.

In 1932 het die kollege te klein geword vir al die studente en hulle moes ‘n plan maak. Groter geboue was die oplossing. Die hele kollege verskuif toe na ‘n groter gebou, naamlik die Rozenburg-opstal en die skooltjie moes maar saamtrek. Hulle verander toe die naam na Die Rozenburg Primêre Skool, omdat die skool nou in die groot Rozenburg-opstal, of huis was.

Op 10 Oktober 1933 het die Departement van Onderwys toestemming gegee dat daar ‘n een-onderwyser-plaasskool gestig kon word. Daar was nou al twintig leerlinge en mej. Gertruida Pohl word op 1 April 1934 die eerste voltydse onderwyseres. Die departement besluit om dit weer ‘n ander naam te gee: Denneoord Model / Kindertuin-en Plaasskool. In 1936 was daar al 45 kinders in die skool en die twee voltydse onderwyseresse was mev. M. Pickerell (graad een tot drie) en mej. A.S. Gelderblom (graad vier tot agt).

In 1958 het baie ouers die skoolraad gevra om ‘n nuwe laerskool te bou aan die oostekant van die dorp. Na baie planne en gesels is daar besluit om die skool só groot te bou, dat daar twee klasse in elke graad sal wees. Dit was ook die eerste skool waarvan die klaskamers noord sou front. Hulle het die skool in Augustus 1967 begin bou en op 31 Oktober 1969 het almal oorgetrek na die nuwe skoolgeboue wat ons vandag nog gebruik. ‘n Foto hiervan hang in die voorportaal.

Mnr J.A.M. van Schoor was die eerste skoolhoof en onder sy leiding is daar ‘n skooluniform en skoollied gekies. Ons is vandag nog trots dat D.J. Opperman ons skoollied geskryf het en dat die Stellenbosse komponis Hubert du Plessis die wysie gemaak het. Ons wapen is deur C Pama ontwerp. Mnr van Schoor was dertig jaar die skoolhoof voordat hy in 1995 afgetree het.

Mnr. Pollard het hom vir ‘n rukkie opgevolg, maar vanaf Januarie 1997 is mnr. Hawkie de Villiers ons skoolhoof. Die leerdergetal het verdubbel en verskeie uitstekende fasiliteite is tot die infrastruktuur bygevoeg. Dit sluit ‘n sportsentrum, pawiljoene, aktiwiteitslokaal, musieksentrum, swembad, twee toegeruste rekenaarsentrums en veertien nuwe klaskamers in.  Ons is bevoorreg om tans agter die stuur ‘n skoolhoof van die kaliber van mnr Hawkie de Villiers te hê – visionêre avonturier en pionier per excellence. Die visie en innoverende leierskap wat hy openbaar, kan tasbaar gesien word in die uitstekende fasiliteite wat oor die afgelope aantal jaar onder sy leiding en versiendheid ontwikkel is.  Meer nog kan dit gesien word in die gelukkige personeel en leerders van ons skool.  Hy het die besondere vermoë om entoesiasme aan te steek en potensiaal te ontgin, waarmee hy ‘n skool lei wat konstruktief geposisioneer is vir die toekoms en leerders aflewer wat positief is en waarde toevoeg tot ons samelewing. 

Die sleutel tot ons sukses lê opgesluit in ons leuse:

VANDAG MY PLIG.