Gedragskode, skoolreëls, die skoollied en beleidstukke

SKOOLLIED

Ek dien my vaderland
in sport en klas
as ek onthou:
die sand sak in die glas.

Daarom sal spel en boek
my beste verg
eekhorinkie wat soek
en kennis berg.

Daarom my erewoord:
Heer, ek verrig
as kind van hierdie oord
vandag my plig.

WOORDE: DJ OPPERMAN
MUSIEK: H DU PLESSIS

Beleidstukke

Die skool beskik oor ‘n volledige stel beleidsdokumente wat elke belangrike faset in die skool duidelik orden en sorg vir aanvaarde en konsikwente optrede deur alle rolspelers. ‘n Volledige stel beleidsdokumente, soos hieronder uiteengesit, is beskikbaar by ontvangs vir insae deur persone met ‘n belang by die spesifieke beleid.

Sommige van die beleidsdokumente is hier beskikbaar (met aangetoon) in pdf formaat.

  1. Assesseringsbeleid
  2. Grondslagfase Assesserings- en Modereringsbeleid
  3. Beleid vir batebestuur
  4. Boeliebeleid
  5. OV Doelstellings
  6. Finansiële-beleid
  7. Gedragskode vir leerders
  8. Gedragskode Opvoeders
  9. Grondwet Beheerliggaam
  10. Huiswerkbeleid
  11. Inklusiwiteitsbeleid
  12. MIV beleid
  13. Omgewingsbeleid
  14. Rook-Dwelms-Alkohol beleid
  15. Sonbewustheidsbeleid
  16. Sportbeleid
  17. Taalbeleid
  18. Toelatingsbeleid
  19. Kommunikasiebeleid
  20. Veiligheidsbeleid
  21. Waardes, strewe en skoolbeleid
  22. Gesondheidsbeleid
  23. Selfoon- en Sosiale media beleid
  24. Swembeleid
  25. Tennisbeleid
  26. Godsdiensbeleid