Gedragskode, skoolreëls, die skoollied en beleidstukke

SKOOLLIED

Ek dien my vaderland
in sport en klas
as ek onthou:
die sand sak in die glas.

Daarom sal spel en boek
my beste verg
eekhorinkie wat soek
en kennis berg.

Daarom my erewoord:
Heer, ek verrig
as kind van hierdie oord
vandag my plig.

WOORDE: DJ OPPERMAN
MUSIEK: H DU PLESSIS

Beleidstukke

Die skool beskik oor ‘n volledige stel beleidsdokumente wat elke belangrike faset in die skool duidelik orden en sorg vir aanvaarde en konsikwente optrede deur alle rolspelers. ‘n Volledige stel beleidsdokumente, soos hieronder uiteengesit, is beskikbaar by ontvangs vir insae deur persone met ‘n belang by die spesifieke beleid.

Sommige van die beleidsdokumente is hier beskikbaar (met aangetoon) in pdf formaat.

  1. Aankope- en Voorkeurverkrygingsbeleid
  2. Batebestuurbeleid
  3. Beleid insake veiligheid en sekuriteit
  4. Boeliebeleid
  5. Doelstellings en pligte van die Ouervereniging
  6. Finansiële-beleid
  7. Gedragskode vir leerders
  8. Gedragskode vir opvoeders
  9. Gesondheidsbeleid
  10. Godsdiensbeleid
  11. Grondslagfase Assesserings- en Modereringsbeleid
  12. Grondwet Beheerliggaam
  13. Hokkiebeleid
  14. Huiswerkbeleid
  15. Inklusiwiteitsbeleid
  16. Intermediêre- en Seniorfase Assesseringsbeleid
  17. Kommunikasiebeleid
  18. Krieketbeleid
  19. MIV-beleid
  20. Netbalbeleid
  21. Noodhulpbeleid
  22. Omgewingsbeleid
  23. Rook-, Dwelms- en Alkoholbeleid
  24. Rugbybeleid
  25. Selfoon- en Sosiale media beleid
  26. Skietbeleid
  27. Sonbewustheidsbeleid
  28. Sportbeleid
  29. Swembeleid
  30. Tennisbeleid
  31. Toelatingsbeleid
  32. Visie en Missie
  33. Waardes, Strewe en Skoolbeleid
  34. Taalbeleid