Entrepreneurs

Organiseerder

Lelanie van der Berg

Die Entrepreneursklub se doel is om leerders die geleentheid te bied om hul besigheidsvaardighede te ontwikkel.
Gedurende die verloop van die jaar tydens die eerste, tweede en vierde kwartaal, kry graad 4- tot 7-leerders ‘n beurt om hulle produkte tydens eerste pouse op ‘n Woensdag te verkoop.
Leerders betaal ‘n R10 fooi per kwartaal per produk wat hulle verkoop en moet ook ‘n volledige besigheidsplan indien.
Aan die einde van die jaar kry die 3 leerders wat die meeste wins gegenereer het, ‘n klein kontant bedraggie.
Aan die begin van die eerste kwartaal, het omtrent 50 leerders by die Entrepreneursklub aangesluit. Tydens die derde kwartaal kry graad 7’s ‘n geleentheid om op Woensdae hulle produkte te verkoop. Hierdie geleentheid is ‘n verlenging van die leerarea Ekonomiese Bestuurswetenskappe waarvan Entrepreneurskap ‘n uitkomste is.
Die leerders stel hul kreatiwiteit en besigheidsvaardighede ten toon en pak hierdie projek gewoonlik met baie entoesiasme aan. Tydens die Grondslagfase entrepreneursdae word ouers toegelaat om die leerders te help met die hantering van geld. Die senior leerders moet onafhanklik werk. Die jong entrepreneurs vermaak ons gewoonlik met hul interessante advertensies en rympies. Elke leerder is verantwoordelik vir sy eie advertensie en kleingeld.
Dit is verblywend om te sien met hoeveel entoesiasme die leerders die entrepreneursdae aanpak.