Eekhorinkies en Graad R

Pre-graad R / Eekhorinkies (4 – 5 jariges)

Ons het drie Eekhorinkie-klasse, elkeen met ‘n onderwyseres en ‘n assistent. Die toelatingsvereiste is dat die leerder 4 jaar oud moet wees en die leerder moet self die toilet kan gebruik. Daar word twee keer per jaar ‘n vorderingsverslag aan die ouers gegee. Ons het arbeidsterapie, spraakterapie, spelterapie en opvoedkundige sielkundige dienste op die skoolterrein beskikbaar.

Die dagprogram begin om 08:30 en eindig om 12:30. Dit bestaan uit: stories, temabespreking, skeppende aktiwiteite, bak en brou, opvoedkundige spel, musiek en sangaktiwiteite, en buitespel. Ons onderneem minstens een uitstappie per kwartaal.

Leerders word daagliks aangemoedig om speel-speel te leer en in groepsverband saam te werk, selfvertroue te bou en holisties te ontwikkel. Sodoende word die belangrike boustene gelê vir Graad R. Ons grootste doelwit is dat elke leerder ‘n positiewe en aangename eerste ervaring van skool sal hê.

Graad R (5 – 6 Jariges)

Ons spog met vier goedingerigte klaskamers.  Elke klas het ‘n onderwyseres en ‘n assistent.  Hier is ‘n heerlike buite-speelterrein met baie klim- en klouterapparaat;  asook ‘n fietsrybaan, kompleet met padtekens, waar grootmotoriese vaardighede ontwikkel word.

Graad R is só ‘n belangrike jaar vir die voorbereiding vir Graad 1. Ons bevorder fynmotoriese vaardigehede deur speel-speel vaardighede soos knip, skeur, plak, verf, klei ens. te bemeester. Skoolure is vanaf 08:00-13:00.

Ons wil graag ‘n gelukkige, selfstandige en goed toegeruste leerder Graad 1 toe stuur.