Die betrokke ouer

Laerskool Stellenbosch beskou die kind as ons eerste en belangrikste prioriteit en gevolglik word alles in belang van die kind gedoen. Om die kind ten volle te akkommodeer het die skool nodig dat alle belangegroepe betrokke by die kind, ‘n goeie verhouding met die skool moet handhaaf om sodoende die kind in sy/haar geheel te kan verstaan en die atmosfeer te kan skep waarbinne die kind tot sy of haar volle potensiaal kan ontwikkel. Dit is waarom ouerbetrokkenheid van so ‘n kardinale belang is.

Ouers wat betrokke is, op watter terrein hulle ookal sou verkies of mee gemaklik voel, belê op hierdie wyse verder in hulle kind. Die onderwyser wil graag die ouer langs die rugbyveld, by die kunswedstryd, by fondsinsamelingsprojekte en sosiale geleenthede van die skool sien, veral hul deelname daaraan. Wanneer ouers betrokke raak, ontmoet hulle ander ouers en sodoende word die gemeenskaplike belang groter, want ouers ondersteun mekaar in die proses van kinders grootmaak en word lojaliteit ook teenoor die skool en sy personeel verstewig. Die skool en ouers is in vennootskap en juis om daardie rede kan hierdie twee partye nie net kennisse bly nie, maar moet daar daadwerklik en gefokus te werk gegaan word om hierdie verhouding te verbeter.

Die skool benodig dus ouers wat op elke moontlike terrein betrokke kan wees in belang van die kind. Of dit nou ‘n ma is wat bereid is om tydens sportdae by die kosstalletjies te werk, ‘n pa wat bereid is om die vleis te braai by ‘n geleentheid, ‘n ma wat wil help in die skatkamer, ouers wat ouerbraai-geleenthede by die skool bywoon, ‘n ouer wat sy of haar talente en kennis wil aanbied tot voordeel van die skool, ouers wat fondsinsamelingsprojekte ondersteun op watter wyse ookal – solank u as ouers betrokke is.

Ons nooi alle ouers uit om deel te word van die Laerskool Stellenbosch skoolgemeenskap en betrokke te wees op meer terreine as net om die kind by die skool af- en op te laai en skoolfonds te betaal. Daar is ‘n legio hoeveelheid geleenthede en enige nuwe idees en voorstelle word ook verwelkom. Skakel die skool en skakel in by die skool om sodoende ‘n reuse verskil in u kind se lewe te maak!