Skyfskiet

Afrigters

Die skietklub is in die laaste kwartaal van 2009 gestig en is tans onder leiding van mnre Francois Gerber en Henco Bindeman.

Oefentye
crop_2013111113715

  • Maandae 16:45 – 17:45 (2de en 3de kwartaal)

Daar word oor ‘n afstand van 10 meter in die skoolsaal geskiet en baie streng veiligheidsmaatreëls word toegepas. As gevolg van beperkte toerusting, was deelname aanvanklik tot graad 6- en 7-leerders beperk, met 4 skietstasies. Toenemende belangstelling het ons egter genoodsaak om die skietstasies tot 15 uit te brei en vanaf die derde kwartaal in 2010 kan enige graad 4- tot 7- leerder wat hul eie geweer (windbuks) het, ook deelneem. Elke klas word in drie skietdissiplines (lê, kniël en staan) oor ‘n afstand van 10 meter getoets.