Junior- en Seniorkoor

Juniorkoor

Die Juniorkoor bestaan uit 90 graad 1, 2 en 3 leerders. Die liefde vir koorsang en samesang word hier gekweek.  Op ‘n informele manier leer die leerders reeds die basiese beginsels van koorsang en musiekwaardering aan.  Die koor tree by verskeie geleenthede deur die jaar op.  Daar word ook aan die Stellenbosch Kunswedstryd deelgeneem.  Die koor oefen elke week ‘n uur gedurende skooltyd.

 

 

Seniorkoor

Oefentye

  • Maandae: 14:00 – 15:00
  • Vrydae: 07:40 – 08:20

Die Seniorkoor is hierdie jaar onder leiding van Marelize Moller (Koorleier) en Riana de Wet (Hulpkoorleier). Die Koor bestaan uit ongeveer 100 leerders. Die doel is om soveel as moontlik leerders betrokke te kry by Koorsang en sodoende massadeelname te bevorder. Die Koorleier gaan poog om die koor en dromgroepe/orkeste te kombineer. Hul oefen tans vir hul eerste optrede vroeg in die tweede kwartaal.

12 April 2019

Die Seniorkoor en die Gr7-Dromgroep tree op tydens die opening van die Hawkie de Villiers Sportsentrum op 12 April 2019.  Dit is ook Mnr de Villiers se verjaardag waar albei groepe optree om sy verjaardag baie spesiaal te maak.