Junior- en Seniorkoor

Juniorkoor

Die Juniorkoor bestaan uit 90 graad 1, 2 en 3 leerders. Die liefde vir koorsang en samesang word hier gekweek.  Op ‘n informele manier leer die leerders reeds die basiese beginsels van koorsang en musiekwaardering aan.  Die koor tree by verskeie geleenthede deur die jaar op.  Daar word ook aan die Stellenbosch Kunswedstryd deelgeneem.  Die koor oefen elke week ‘n uur gedurende skooltyd.

 

 

Seniorkoor

Oefentye

 • Maandae: 14:00 – 15:00
 • Vrydae: 07:15 – 08:20

Waarom koorsang?

 Koormusiek is ’n ‘spansport’.  Dit het die vermoë om ’n leerder se emosionele kwosiënt te verhoog.  In die woorde van John Rutter, komponis en pedagoog: “Koormusiek is nie een van die ‘tierlantyntjies’ van die lewe nie.  Dit is iets wat tot die hart van ons mensdom, ons sin van gemeenskap en ons siele, lei.  (…) selfs al is ’n koor nie die beste in die wêreld nie, het dit ’n sosiale waarde bloot omdat hulle net saamsing.  Dit het ’n gemeenskaplike waarde.” By Laerskool Stellenbosch, streef ons daarna om die koorlede verder as die musiek te help groei.  Hulle moet groei in siel, gees en liggaam.

Tydens ’n studie wat gedoen is deur die sielkundige, Nick Stewart (aan die Universiteit Bath), het hy gevind dat mense wat deel is van ’n koor, ’n groter sin vir ‘saamwees’ ervaar, as enige ander mense wat deel is van ander gemeenskapsprojekte. Nog aspekte wat ondervind is, is dat mense wat deel is van ’n koor, se hartritmes beter gereguleer word, se spanning- en depressievlakke verminder, die simptome van Parkinsonsindroom verbeter, en die lewensverwagting van die deursnit-mens verleng word. (verwys: 6 Psychological and Physical Benefits of Choral singing, deur Jordan Smith, 23 Maart 2016, www.cmuse.org) Laastens, volgens ’n artikel geskryf deur die Toronto-kinderkoor, vind daar dramatiese breinontwikkeling plaas by kinders wat deelneem aan ’n koor, en kinders leer om vinniger voort te beweeg/veerkragtigheid te ervaar (‘experience resilience’) tydens ’n moeilike situasie.

Hieruit vloei ons pedagogiek vir seniorkooronderrig: stereotipe boksies word gebreek, en ons ontdek saam, saam as ’n span, die waarde wat daarin lê om as een te beweeg.  Laerskool Stellenbosch se seniorkoor bestaan nie uit passasiers nie, maar uit aktiewe bemanningslede wat ander help groei en ontdek. Laerskool Stellenbosch, “Vandag my plig”.

Die seniorkoor, bestaande uit ’n gemiddeld van 65 leerders, en is onder leiding van Christo Viljoen (dirigent), Annalene Kemp (begeleier) en Lelanie van der Berg (administratief).  Bo en behalwe hierdie span, word die koor gereeld begelei deur verskeie kombinasies van die musiekpersoneel.

Die koorrepertorium bestaan uit werke wat ’n breë spektrum van musiek dek, musiek wat dateer vanuit die middeleeue tot heedendaagse moderne musiek.

Die koor het jaarliks ’n verskeidenheid van optredes, wat onder andere die volgende geleenthede insluit:

 • Stellenbosch Kunswedstryd,
 • Jaarlikse kultuuraand, en
 • Galakonsert.

Die koorkalender sluit ook die volgende in:

 • Jaarlikse oefenkamp (eerste kwartaal)
 • Oudisies

Vorige optrede sluit in:

 • ATKV Akkedissiefees, saam met Nedine Blom
 • CD opname saam met Shofarband
 • US Woordfees, saam met Annemarie van Eeden en Lizanne Barnard
 • Paarl Boys High Koorfees
 • ATKV Applous
 • Stellenbosch Hoërskool Prestige Aand
 • Kerkdiens NG Kerk Moedergemeente, Stellenbosch
 • Senior burger funksie, NG Kerk-Wes, Stellenbosch
 • Optredes tydens saalperiodes by Laerskool Stellenbosch