Nuwe Aansoeke

Ons aanvaar aansoeke vir 2020 vanaf 9 Januarie 2019. Die aansoeke sluit 15 Maart 2019. Ons raai alle ouers aan om so gou as moontlik hulle aansoeke in te dien. U kan dit faks, self inhandig of e-pos.

Faks no: 021 887 6956
E-pos: leana@lstellen.co.za of sunette@lstellen.co.za

Saam met die voltooide aansoekvorm benodig ons afskrifte van die volgende dokumente:

  • beide ouers se ID
  • u kind se geboortesertifikaat
  • inenting geskiedenis vanuit kliniekboekie (geldig slegs vir Eekhorinkies tot Graad 1)
  • groeikaart vanuit kliniekboekie (geldig slegs vir Eekhorinkies)
  • nuutste rapport (geldig slegs vir Graad 1 tot 7)
  • bewys van adres
  • kleur paspoortgrootte foto aangeheg aan aansoekvorm
  • alle Terapie-verslae, indien van toepassing

Let wel;

  • geen aansoeke word oorgedra na die volgende jaar nie. Indien u aansoek onsuksesvol was vir ‘n spesifieke graad en u weer wil aansoek doen vir die volgende jaar, moet u ‘n  nuwe aansoek invul en indien
  • indien u kind reeds in die skool is, hoef u nie weer aansoek te doen nie

Kliek hier om die aansoekvorm af te laai.