Nuwe Aansoeke

Aansoeke vir 2018 is gesluit

Aansoeke vir 2019 open 17 Januarie 2018 en sluit op 23 Maart 2018. Ons raai alle ouers aan om so gou as moontlik hulle aansoeke in te dien. U kan dit faks, self inhandig of e-pos.

Faks no: 021 887 6956
E-pos: leana@lstellen.co.za of sunette@lstellen.co.za

Saam met die voltooide aansoekvorm benodig ons afskrifte van die volgende dokumente:

  • beide ouers se ID
  • u kind se geboortesertifikaat
  • inenting geskiedenis vanuit kliniekboekie (geldig slegs vir Eekhorinkies tot Graad 1)
  • groeikaart vanuit kliniekboekie (geldig slegs vir Eekhorinkies)
  • nuutste rapport (geldig slegs vir Graad 1 tot 7)
  • bewys van adres
  • kleur paspoortgrootte foto aangeheg aan aansoekvorm
  • alle Terapie-verslae, indien van toepassing

Let wel;

  • geen aansoeke word oorgedra na die volgende jaar nie. Indien u aansoek onsuksesvol was vir ‘n spesifieke graad en u weer wil aansoek doen vir die volgende jaar, moet u ‘n  nuwe aansoek invul en indien
  • indien u kind reeds in die skool is, hoef u nie weer aansoek te doen nie

Kliek hier om die aansoekvorm aftelaai.